Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

Komitet Wyborczy Wyborców Sercem za Giżyckiem

(pełna nazwa komitetu wyborczego)

Giżycko, Jagiełły 10/13

(adres siedziby komitetu wyborczego)

Beata Górczyńska, Giżycko

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

Mariusz Bronk, Giżycko

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat Dodatkowe informacje
1 2024.03.28
2024.03.28
2024.03.28
2024.04.16
2024.04.20
2024.03.21
2024.03.25
2024.03.27
2024.04.16
2024.04.19
Ewa Ostrowska Giżycko 2000,00
1400,00
2400,00
500,00
1112,26
4500,00
5900,00
8300,00
8800,00
9912,26