Rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy

Komitet Wyborczy Wyborców Sercem za Giżyckiem

(pełna nazwa komitetu wyborczego)

Giżycko, Jagiełły 10/13

(adres siedziby komitetu wyborczego)

Beata Górczyńska, Giżycko

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

Mariusz Bronk, Giżycko

(imię – imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

Lp. Data wpisu*) Nazwa banku udzielającego kredytu Data udzielenia kredytu Kwota (wysokość) kredytu Oprocentowanie kredytu Inne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytu Termin spłaty kredytu Imiona i nazwiska poręczycieli Kwota poręczenia poszczególnych poręczycieli Dodatkowe informacje

Komitet Wyborczy Wyborców Sercem za Giżyckiem nie zaciągnął kredytów w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.